Ekologie

Koordinátor EVVO – Mgr. Eva Fišerová
Email: fiserova@zspll.cz

  Koordinátor Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) zpracovává Roční školní plán EVVO, který je součástí školního vzdělávacího programu. Úspěšně začleňujeme environmentální výchovu do výuky. Máme školní knihovnu, která je modernizována a průběžně doplňována vhodnými tituly z oblasti EVVO.
  Jsme zapojeni do projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Získáváme pravidelně informační servis a metodickou podporu, kterou zajišťují střediska ekologické výchovy ve všech krajích ČR v podobě časopisu Bedrník. Z něj čerpáme informace o akcích, programech, pomůckách, literatuře a finančních zdrojích pro EVVO.
  Každý rok je sestaven program akcí EVVO, který je průběžně plněn. Příspěvky a práce z výtvarné činnosti jsou uveřejňovány ve školním časopise Škulda.

 

 

V EVVO využíváme specifické klima a prostředí, v němž se naše škola nachází:

 usilujeme o ekologický provoz školy (např. třídění odpadů ve škole)
 realizujeme projekty vztahující se k životnímu prostředí (Den vody, Den Země)
 pořádáme exkurze za účelem získávání klíčových znalostí a kompetencí v oblasti fauny, flóry, ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství
 spolupracujeme s pracovníky CHKO Jeseníky, se Střediskem volného času DUHA Jeseník, s Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s., Jeseník, s pedagogickými pracovníky jiných škol atd.
 za příhodného počasí může výuka probíhat venku na zahradě

  Koordinátor zpracovává jednodenní nebo dlouhodobější projekty. V rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji jsme získali finanční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na celoroční projekt Malí strážci přírody.