Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Marie Turková
Email: turkova@zspll.cz


  Činnost výchovného poradce (VP) je dána Vyhl. č. 2005/72 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení. Spolupracuje s metodikem prevence a s ostatními speciálními pedagogy.

  Výchovný poradce na našem typu školy se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti žáků, na podporu integrace a vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, žáků s jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, na péči o mimořádně nadané žáky atd. Více o jeho činnosti naleznete v Plánu výchovného poradce.

Konzultační hodiny pro žáky, studenty i rodiče budou poskytovány po dohodě.