Základní škola při nemocnici

  Děti s povinnou školní docházkou jsou po dobu své hospitalizace vyučovány v základní škole při nemocnici, kde vyučuje jedna učitelka. Zařazení do výuky a rozsah zátěže školních prací stanoví ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu.

  Ve škole při dětském oddělení nemocnice navazuje učitelka na vzdělávací program kmenové školy s úpravami ve prospěch individuálního přístupu k žákovi. Proto v zájmu plynulé návaznosti na tuto práci je dobré, má-li dítě sebou i informaci o posledním probíraném učivu. Žákům zde půjčujeme učebnice a některé pomůcky, je však vhodné, aby děti měly učebnice a pracovní sešity své.
  Dle potřeby navazujeme kontakt s kmenovými školami, spolupracujeme s třídními učiteli, psychologem, lékaři a ostatním zdravotnickým personálem. Při delších pobytech je po propuštění dítěte z nemocnice zaslána na kmenovou školu písemná zpráva o průběhu výuky a dosažených výsledcích za uplynulé období.   U kratších pobytů je zpráva zasílána na přání rodičů nebo vedení školy.
Výuka probíhá individuálně a dle zdravotního stavu dítěte ve třídě nebo přímo na pokoji, u lůžka pacienta.   Při práci využíváme řadu pomůcek, výukových programů na počítači a tabletech.

Rozvrh školní práce má svůj pravidelný řád.

Vyučovací hodiny základní školy při nemocnici

Po
8:00 – 8:45
8:45 – 9:30
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
12:15 – 13:00
Út
8:00 – 8:45
8:45 – 9:30
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
St
8:00 – 8:45
8:45 – 9:30
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
12:15 – 13:00
Čt
8:00 – 8:45
8:45 – 9:30
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
8:00 – 8:45
8:45 – 9:30
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30

Hlavní snahou je, aby se všechny děti mohly po ukončení léčby vrátit do své školy a zapojit se bez problémů do výuky. Cílem školy není jen výuka, ale i starost o dětskou duši a zpříjemnění pobytu v nemocnici. Je dobré si uvědomit, že vyučování nemocných dětí má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav a napomáhá v léčebné terapii.