Kontakty

   V průběhu školního roku se dětem věnuje pracovní tým 7 speciálních pedagogů ZŠ a 1 speciální pedagog MŠ na pracovišti v nemocnici. Významnou součást pracovního kolektivu tvoří 1 účetní.
Ředitelka školy: Mgr. Eliška Ježková Tel: 724 037 557
Zástupkyně: Mgr. Jana Štrajtová Tel: 724 799 092
Sborovna: ostatní pedagogové Tel: 724 799 092
Pracoviště ZŠ
a MŠ nemocnice:
pedagogové Tel: 778 880 678 

ID datové schránky: qhcfc67

Webové stránky: www.zspll.cz
E-mailová adresa školy: strajtova@zspll.cz

VEDENÍ ŠKOLY FUNKCE A ZODPOVĚDNOST E-MAILOVÁ ADRESA
Mgr. Eliška Ježková Ředitelka školy reditel@zspll.cz
 
Mgr. Jana Štrajtová  Zástupkyně, technik BOZP, předseda Sdružení    strajtova@zspll.cz
 
PEDAGOGOVÉ JEJICH FUNKCE A ZODPOVĚDNOST E-MAILOVÁ ADRESA
Mgr. Marie Turková
 
Učitelka, výchovný poradce, preventista PO, kronikář, předseda ŠR, pokladník Sdružení     turkova@zspll.cz
Mgr.Eva Fišerová
 
Učitelka, žákovská a učitelská knihovna, metodik EVVO fiserova@zspll.cz
Mgr. Hana Augustynková  
 
Učitelka, školní metodik prevence rizikového chování, koordinátor ŠVP augustynkova@zspll.cz
Mgr. Věra Kužílková
 
Učitelka, metodik informatiky a komunikativní techniky, účetní kuzilkova@zspll.cz 
Ing. Bohumila Svobodová 
 
Učitelka ZŠ v nemocnici bohunka.svobodova@email.cz
Bc. Ivona Vrbková
 
Učitelka MŠ v nemocnici VrbkovaI@seznam.cz