Projekty Evropské unie

 

Účastníme se projektu Centra podpory inkluzívního vzdělávání

Účastníme se projektu EU peníze školám

Účastníme se projektu Ovoce a zelenina do škol

Ovoce a zelenina do škol

Účastníme se projektu „Škola, lázně a šablony

Naše Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázní, a.s. Jeseník, Kalvodova 360 získala finanční dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. 
Realizace projektu pod registračním č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014595 zahájena 1. září 2019 a bude ukončena 31. srpna 2021.

Projekt, realizovaný na základní i mateřské škole, je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu vzdělávacích i rozvojových aktivit, i podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, a na spolupráci s veřejností.

Cílem projektu je především poskytnout dětem a žákům větší personální podporu, zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí. Dále podpořit inkluzivní klima, komunitní charakter základní i mateřské školy, rozvoj v oblasti využívání nových výukových metod, upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu žáků a volnočasové aktivity formou školních klubů.