Spolek při škole v lázních

Účelem Spolku při škole v lázních je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a výchovných institucí a účinná dobrovolnická pomoc škole při plnění účelu spolku (viz Stanovy Spolku).

Spolek zajišťuje finanční a materiální podporu pro volnočasové a školní aktivity dětí (např. exkurze, velikonoční a mikulášské balíčky, návštěvy divadelního představení, akce k MDD, fotografie, upomínkové předměty, drobné dárky a jiné).

Spolek úzce spolupracuje s vedením školy. Dobrovolně organizuje řadu akcí a zpracovává různé projekty, jejichž cílem je získání finančních prostředků na tyto akce.

Zdrojem financí jsou sponzorské dary a dobrovolné příspěvky rodičů dětí, které navštěvují naší ZŠ.

V případě, že se i Vy rozhodnete poskytnout finanční dar, využijte prosím některý z uvedených způsobů:

    1/ hotovost (vydáme doklad o poskytnutí příspěvku)
    2/ převod z účtu (ÚČET SPOLKU: 283794938/0300)
    3/ forma sponzorského daru (na požádání zašleme návrh sponzorské smlouvy)

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Štrajtová – předseda spolku
                               Email: strajtova@zspll.cz